Zajmujemy się kompleksowo sprawami rachunkowymi, podatkowymi i obsługą personalno-kadrową podmiotów gospodarczych. Rozliczamy działalność firm dużych i małych.
Pracujemy w oparciu o kilka programów komputerowych.
Wszelkie raporty i zestawienia są przygotowywane w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wymogami stawianymi przez uzytkownika.

Działalność biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług finansowo-księgowych w PZU S.A.

Usługi wykonujemy rzetelnie, solidnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zostało wielokrotnie potwierdzone pozytywnymi opiniami Biegłych Rewidentów.

Nasza specjalizacja to księgi rachunkowe oraz książka przychodów i rozchodów.

Nasza firma została zarejestrowana w dniu 25.10.1995 w Rejestrze Handlowym Dział B nr 45216 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy. Natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została zarejestrowana pod numerem 0000188258.
Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.

Zarząd spółki tworzą dwie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez Ministerstwa Finansów, poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta oraz korzystania z naszych usług.