Oferujemy:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sorządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej
 • Prowadzenie ewidencji płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń)
 • Sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat)
 • Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników 
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Sporządzanie okresowych zestawień i analiz działalności finansowej
 • Bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej
 • Opracowywanie zasad rachunkowości
 • Wyprowadzanie z zaległości
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em